BETA (Beograd)  “Konferenca për shtyp për sot nuk ka më, sot kemi konferencë për publik dhe këto janë kryesisht konferenca të një personi ...