Slobodan Vasković (Bosnjë-Hercegovinë) – Insistimi në anstezimin e dallimeve të mendimeve dhe imponimin e synimeve personale si të përgjiths...