Annea Hapciu, founder of the all girls educational and professional bureau at KosovaLive is honored from the New York state for her contributions to gender equality, education and artistic projects.

Annea was one of the honorees at the “Kosova on the World Stage” event, organized from the Kosovo American Education Fund (KAEF) in New York.Among the honored were Lorik Cana, renown Kosovar football player, Congressmen Elliot Engle, a dedicated supporter of Kosovo’s independence, and Granit Gjonbalaj, a successful businessman from Kosovo.

“Kosova on the World Stage” gathered around 140 Albanians from Kosovo and Albania and friends of Kosovo in New York to support the education of youth from Kosovo in the U.S.

KAEF provides six to eight scholarships to students from Kosovo to pursue their masters studies in american universities in the U.S., primarily in fields that relate to business administration or economic development.

“Kosova në skenën botërore” mblodhi rreth 140 Shqipëtarë nga Kosova e Shqipëria, dhe miq të Kosovës në New York me qëllim të mbështetjes së edukimit të rinisë Kosovare në Amerikë.

KAEF, çdo vit mbështet gjashtë deri në tetë të rinjë nga Kosova të ndjekin studimet master në universitetet amerikane, kryesisht në fusha që lidhen me administrim biznesi apo zhvillim ekonomik.

Listen to Annea’s full speech here:

Nqini fjalimin e plotë të Annea Hapçiu-t këtu: