Vajzat ngrisin zërin

Turpërim publik për të paturpshmit që ngacmojnë femrat

Turpërim publik për të paturpshmit që ngacmojnë femrat

July 13, 2016

Vajzat ngrisin zërin:

Një iniciativë, e nisur  në rrjetin social Facebook, synon të turpërojë publikisht personat e paturpshëm që i ngacmojnë femrat, duke i raportuar ngacmimet ndaj femrave… Read More ›

Muzeu i Pejës, objekti që ruan dhe ekspozon mbi 120 eksponate

Muzeu i Pejës, objekti që ruan dhe ekspozon mbi 120 eksponate

July 13, 2016

Vajzat ngrisin zërin:

Muzeu i Pejës paraqet një thesar të pasur me gjurmë lashtësie  jo vetëm nga rajoni i Pejës por edhe më gjerë dhe ai tërheqë shumë… Read More ›

Shkugëza, një ambient i pastër e i bukur në qytetin e Gjakovës

Shkugëza, një ambient i pastër e i bukur në qytetin e Gjakovës

July 13, 2016

Vajzat ngrisin zërin:

Shkugëza që gjendet në periferi të qytetit të Gjakovës konsiderohet si një prej vendeve më të pëlqyera të qytetarëve të Gjakovës për kalimin e kohës… Read More ›

Vetëm 4.5% e të rinjve janë të kënaqur me sistemin politik në Kosovë

Vetëm 4.5% e të rinjve janë të kënaqur me sistemin politik në Kosovë

July 13, 2016

Vajzat ngrisin zërin:

Një hulumtim empirik i Qendrës  për Shërbime Humane dhe Zhvillim mbi qëndrimin e të rinjve për çështjet politike dhe sociale në aktualitetin e sotëm ka… Read More ›