gurl

Girl Be Heard! Vajzë Dëgjohu!

In April 2015, KosovaLive Organization established a girl’s news bureau in Kosovo, which is part of the family of international award winning GlobalGirl Media academies and bureaus around the world (Los Angelos, South Africa, London, Oakland, Chicago, Morocco, and New York) in educating and empowering Kosovo girls in new age media. GlobalGirl Media (GGM) develops the voice and self-expression of teenage girls in underserved communities by training them to become citizen journalists, harnessing the power of new digital media to inspire social activism and change. By linking young women internationally with seasoned reporters, educators and filmmakers, GGM empowers girls to make media that matters, improves media literacy, and encourages the promotion of healthier media messages about girls and women.

Initially the bureau is to organize “GIRL BE HEARD”, a digital journalism, leadership and production training workshop for empowering and increasing the capabilities and skill-capacity of high school and university girls in Kosovo; from then on, for 12 months 15-20 paid girls will continue producing content continually each month, under the guidance of KosovaLive, to be featured locally and internationally.

KosovaLive, will partner with the University of Prishtina’s Department of Albanian and English Literature and Translation, Film & Journalism and 14 public high schools in Prishtina to recruit participating girls and carry out the project, while aiming to decrease the market demanded skills gap in Kosovo, assisting Kosovo in public and digital diplomacy, while placing Kosovo girl’s work in international outlets.

Girls from the following ethnicities will benefit from the bureau: Kosovar-Albanian, Serbian, Bosnian, Turkish, Roma and Ashkali.

For more about Global Girl Media, please visit: www.globalgirlmedia.org and www.ggmn.tv

Interested girls should complete the following form: 

https://docs.google.com/forms/d/1ISF4v1V4_0u37LwKu0jE2mGumSk3OfjP7AUt7Vpvdec/viewform and send their recommendation letters to social@kosovalive.org and office@globalgirlmedia.org

gurl

Girl be Heard! Vajzë Dëgjohu!

Në Prill të 2015, KosovaLive Organization themelon byron e informimit për femra në Kosovë, e cila i bashkohet familjes ndërkombëtare të akademive dhe byrove të nderuara me çmime, GlobalGirl Media, nëpër botë (L.A, S.Africa, London, Oakland, Chicago, Morocco, and NYC) në edukimin dhe fuqizimin e vajzave kosovare në media të reja. KosovaLive, do të bëhet partner me Departamentin e Gjuhës Shqipe, Letërsisë Angleze dhe Përkthimit, Departamentit të Filmit dhe Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës si dhe 14 shkollave publike në Prishtinë për të rekrutuar vajzat pjesëmarrëse, duke synuar që të zvogëlojë hapësirën në treg për shkathtësi/aftësi dhe duke vendosur punën e vajzave të Kosovës në platfoma ndërkombëtare.

Fillimisht byroja do të organizojë akademinë “Vajzë Dëgjohu”, një trajnim mbi gazetarinë digjitale, lidershipin, prodhimin e videove dhe filmave, për fuqizimin dhe ngirtjen e aftësive dhe shkathtësive tek vajzat në shkollat e mesme dhe universitet në Kosovë; nga tani e tutje, për 12 muaj, 15-20 vajza të paguara do të vazhdojnë të prodhojnë kontent në vazhdimësi çdo muaj, nën drejtimin dhe udhëzimin e KosovaLive, të cilat do të publikohen lokalisht dhe ndërkombëtarisht.

Nga byroja do të përfitojnë vajzat nga mosha 17-25 vjet nga grupet etnike: shqiptar, serb, turq, boshnjak, ashkali dhe roma.

Për më shumë informata për GlobalGirl Media: www.globalgirlmedia.org dhe www.ggmn.tv

“Ky program është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO‐K) dhe menxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe nga Undersecretary’s Fund for Innovation nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”

Vajzat e interesuara të bëhen pjesë e programit, ju lutemi plotësoni formularin këtu:  https://docs.google.com/forms/d/1ISF4v1V4_0u37LwKu0jE2mGumSk3OfjP7AUt7Vpvdec/viewform  dhe dërgoni letrën rekomanduese në: social@kosovalive.org dhe office@globalgirlmedia.org

 

SDC_Embassy