– 50 + trained members and interns
– Winner of 7+ local and international awards and honors
– 89% of members have voted in the last elections
– 57% of members have been employed during or after the training and internships
– 200+ articles have been written on serious issues such as: health, economy, radicalization, education, technology, state security, justice, feminism and environment
-40+ videos have been produced

Rritja dhe zhvillimi i byrosë së vajzave #GlobalGirlMediaKosova në KosovaLive:

– 50+ anëtare të trajnuara dhe praktikante
– Fituese e 7 çmimeve dhe ndereve lokale e ndërkombëtare
– 89% e anëtareve votuese në zgjedhjet e fundit
– 57% e anëtareve të punësuara gjatë apo pas trajnimit
– 200+ artikuj të prodhuar rreth çështjeve serioze sikurse: shëndetesia, ekonomia, radikalizimi, arsimimi, teknologjia, siguria shtetêrore, drejtësia, feminizmi, dhe ambienti
-40+ video të prodhuara rreth çështjeve sociale