SUPRO Media

Një projekt në mbështetje të Avokimit dhe Mbrojtjes së Lirisë së Medias dhe Lirisë së Shprehjes në Ballkanin Perëndimor i realizuar në bashkëpunim me Qendrën Mediale Beta (MBC), stacionin televiziv Telma (Shkup) dhe blogerin Slobodan Vaskovic (Banjaluka).

Ky projekt do të përfshijë tregime multimediale dhe do të realizohet në katër vende dhe në katër gjuhë (serbisht, shqip, maqedonisht dhe anglisht).