Me 21 shkurt u mbajt konferenca “18-Vjeçarët vendosin për të ardhmen” Konferenca filloi me një panel diskutimi, në të cilin morën ...