Qendra Mediale Beta (MBC), në partneritet me #BetaPress (Beograd), #KosovaLive (Prishtinë),#TelevizijaTelma (Shkup) dhe blogeri Slobodan Vaskovi...