Që nga momenti kur zbrita nga tramvaji me numër 15, Pallati i Kombeve te Bashkuara në Gjenevë jepte një pamje piktoreske, mahnitëse dhe të lint...