Gjatë muajit tetor në Qendrën Emergjente Universitare të Kosovës, ndihmë nga intoksikimi kanë kërkuar gjithsej 34. individë. Mjeku kujdestar ...