Çmimi për gazetari në pandemi 2020

Çmimi për gazetari në pandemi 2020

KosovaLive në bashkëpunim me Albany Associates, hap thirrjen për aplikim apo nominim për Çmimin për gazetari në pandemi 2020. Shpërblimi do të nderojë punën e tre gazetarëve, video-gazetarëve, blogerëve, si dhe/apo podkasterëve, të cilët/at kanë demonstruar...
Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Përmbledhja e raportit të procedures për vlerësimin cilësor të granteve në Kosovë. Data e publikimit të thirrjes: Maj 22, 2020 Shuma për secilin grant: £3,000 Afati për dorëzimin e aplikacioneve: Qershor 8, 2020 Numri i aplikacioneve të dorëzuara: 5 Numri i...