Media si mjet dialogu:

KosovaLive punon në ndërtimin e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe paqes afatgjate, përmes dizajnimit të projekteve që ndërlidhen me përdorimin e medias si mjet dialogu ndërmjet komuniteteve ndëretnike brenda vendit dhe rajonit.

Nga forumet e nivelit të lartë, që përfshijnë politikanë, gazetar, liderë të komunitetit dhe personaliteteve, deri te konferencat dhe shkëmbimet e gazetarëve, KosovaLive ka qenë dhe mbetet lider në thyerjen e akullit në bisedimet ndër-etnike, që nga ditët e hershme të kohës pas konfliktit në rajon.

Call for experts

Call for experts

Saying “no” by refusing to participate in even small-scale nepotism, bribery, and corruption and reporting it – ordinary people can have a real and lasting impact in countering corruption.

Disinformation Toolkit

Disinformation Toolkit

Saying “no” by refusing to participate in even small-scale nepotism, bribery, and corruption and reporting it – ordinary people can have a real and lasting impact in countering corruption.

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

udhëzues

Udhëzues për Qasje në Dokumente Publike

Mekanizmat për mbrojtjen e gazetarëve nga dhuna online