Lajmet e Fundit

Nëntë komuna mbeten në zonën e kuqe

Adresimi i ministrit Armend Zemaj në konferencën për media lidhur me çeshtjet kryesore rreth COVID-19 në vendin tonë. "Më lejoni që të ju informoj Ju dhe nëpërmjet Juve edhe opinionin publik se tashmë Ministria e Shëndetësisë, në mbështetjeje të kryeministrit Hoti, ka...

Mekanizmat për mbrojtjen e gazetarëve nga dhuna online

Mekanizmi zaštite od online nasilja za novinara

PUNETORI DHE NGJARJE

KosovaKosovo

136 Zera

Ekonomia Qarkore në Kosovë

Media as a Means of Education: Nurturing Youth Skills
Circular Economy in Kosovo
Kosovars on: Life in Kosovo

LIBRA

STUDIME

KosovaKosovo

136 Zera

Ekonomia Qarkore në Kosovë

Media as a Means of Education: Nurturing Youth Skills
Circular Economy in Kosovo
Kosovars on: Life in Kosovo

LIBRA

KosovaKosovo

136 Zera

STUDIME

Ekonomia Qarkore në Kosovë

Circular Economy in Kosovo
Media as a Means of Education: Nurturing Youth Skills
Kosovars on: Life in Kosovo

VIDEO

THELLESISHT

Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Politika konsiderohet si përgjigje ndaj problemeve të shoqërisë dhe rrjedhimisht është edhe sfera më e diskutuar.

Ndër çështjet më të ndjeshme, sigurisht janë ato që lidhen me të rinjtë, punësimin dhe mirëqënien e tyre. E këto politika të qeverive shpesh janë determinuese për përfshirjen e të rinjëve në politikë.

Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Masat për mbrojtjen kundër koronavirusit kanë qenë të vazhdueshme qysh prej marsit të këtij viti, dhe kanë përfshirë urdhrat e “qëndrimit në shtëpi”, mbylljet e kufijve dhe masa të tjera që kanë pasur efekte të drejtpërdrejta në përdorimin e energjisë dhe, rrjedhimisht, në çlirimin e emetimeve të dioksidit të karbonit (CO2).

Shtëpia, karantina e përhershme e të moshuarve

Shtëpia, karantina e përhershme e të moshuarve

Sylejman Krasniqi, kryetar i Federatës Sindikale të Pensionisteve të Kosovës thotë se institucionet vendore deri më tani i kanë neglizhuar kryesuesit dhe të moshuarit nëpër shoqatat e pensionisteve të Kosovës. Siç thekson ai, vazhdimisht iu janë dërguar ankesat e të moshuarve drejtuar liderëve por këta të fundit kanë qenë të paqasshëm.

Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Politika konsiderohet si përgjigje ndaj problemeve të shoqërisë dhe rrjedhimisht është edhe sfera më e diskutuar.

Ndër çështjet më të ndjeshme, sigurisht janë ato që lidhen me të rinjtë, punësimin dhe mirëqënien e tyre. E këto politika të qeverive shpesh janë determinuese për përfshirjen e të rinjëve në politikë.

Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Masat për mbrojtjen kundër koronavirusit kanë qenë të vazhdueshme qysh prej marsit të këtij viti, dhe kanë përfshirë urdhrat e “qëndrimit në shtëpi”, mbylljet e kufijve dhe masa të tjera që kanë pasur efekte të drejtpërdrejta në përdorimin e energjisë dhe, rrjedhimisht, në çlirimin e emetimeve të dioksidit të karbonit (CO2).

Shtëpia, karantina e përhershme e të moshuarve

Shtëpia, karantina e përhershme e të moshuarve

Sylejman Krasniqi, kryetar i Federatës Sindikale të Pensionisteve të Kosovës thotë se institucionet vendore deri më tani i kanë neglizhuar kryesuesit dhe të moshuarit nëpër shoqatat e pensionisteve të Kosovës. Siç thekson ai, vazhdimisht iu janë dërguar ankesat e të moshuarve drejtuar liderëve por këta të fundit kanë qenë të paqasshëm.

KosovaLive përdorë median si mjet dialogu, edukimi dhe barazie.