Me 28 dhe 29 janar është mbajtur trajnimi për programin “Gazetaria Transformuese”. Këtu pjesëmarrësit patën rastin të mësojnë mbi rregul...