Nëse dëshironi që të jeni pjesë e aktiviteteve jashtëshkollore duke e bërë një praktikë online, por asnjëherë nuk e keni pasur mundësinë...