Informata e paverifikur mund t’i keqinformojmë lexuesit/shikuesit/dëgjuesit dhe të ndikojë negativisht në mirëqenien psiqike, emocionle dh...