Si mund të informohemi më mirë për nevojat dhe dëshirat e njerëzve? Si mund të krijojmë produkte dhe shërbime që janë të realizueshme, të zbatueshme dhe të dëshirueshme? 

Përmes punëtorive tona të mendimit dizajnues, ne jemi duke e ndihmuar sektorin privat për të trajtuar çështje të rëndësishme shoqërore. 

Për më shumë foto, KLIKO KËTU!