1. Informata e paverifikur mund t’i keqinformojmë lexuesit/shikuesit/dëgjuesit dhe të ndikojë negativisht në mirëqenien psiqike, emocionle dhe fizike të tij/saj.
  2. Keqinformimi mund të sjell deri te ndërmarrja e ndonjë veprimi, që mund të rrezikojë jetën e lexuesit/shikuesit/dëgjuesit, për të cilën ti mund të jesh përgjegjës.
  3. Si gazetar/e vlersohesh me kredibilitet më të ulët dhe me mungesë të profesionalizmit.
  4. Mund të dënohesh, paditesh apo të humbësh punën.

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive