1. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK) është duke transformuar mënyrën e informimit dhe punën e gazetarit.
  2. Çdo ditë prodhohen, dhe konsumohen quintilion informata nga njerëzit anembanë botës.
  3. Sfida e gazetarit ështv ta informojë korrekt dhe në mënyrë atraktive lexuesin.
  4. Si mund ta bësh këtë, duke i’u përmbajtur kritereve të gazetarisë dhe harmonizuar me inovacionet e TIK-ut?

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive.