1. Sipas hulumtimit të bërë nga ekipi i BBC-së, shpërndarja e informatave të paverifikuara, teorive konspirative, si dhe dezinformatave ka rezultuar në rritje të dhunës, sulmeve, zjarrëvënies, helmimeve, shkatërrimeve të pronës dhe vrasjeve nëpër botë.
  2. Përveç ndikimit negativ mental, emocional dhe fizik mos-verifikimi i informatave të publikuara ka ndikuar edhe në rrezikimin e shëndetit të fëmijëve,/ të rriturve dhe në mirëqenien e familjeve dhe shoqërive në tërësi.

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive.