1. Fillo vlerësimin estetik dhe përmbajtësor, duke u bazuar në njohurinë dhe logjikën e përgjidhshme mbi dukjen e fotografisë reale për dallim nga ajo e modifikuar.
  2. Konsultohu me një dizajner apo fotograf personal.
  3. Instalo aplikacione në browser që e vlerësojnë fotografinë (hulumto në motorët e kërkimit me fjalët “Photo Verification Tools” për të gjetur aplikacionet që mund të ndihmojnë në verifikim).

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive.