1. Fillo vlerësimin estetik, duke u bazuar në njohurinë dhe logjikën e përgjithëshme mbi arsyen e krijimit të videos, mesazhin që po e përçon, pamjet që po i vizualizon, ndjenjën qe po ta krijon përmes tingujve të ndryshëm.
  2. Konsultohu me një profesionist/e që merret me post-produksion (video-editim).
  3. Verifiko a është e bazuar në burime primare reale (persona të fushës dhe ekspertë kredibil).
  4. Verifiko a është e bazuar në burime sekondare nga Institucionet/OJQ-të/Kompanitë kredibile dhe të njohura ndërkombëtarisht për profesionalizëm.

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive.