Bersant Disha (Kryetar i Bordit) ka titullin MSc në Financa nga Universiteti Warwick dhe BSc në Biznes nga Shkolla e Ekonomisë në Londër dhe poashtu është një Këshillues Menaxhimi i Certifikuar (CMC) i certifikuar nga ICMCI. Bersanti ka punuar për më shumë se pesëmbëdhjetë vjet në menaxhim dhe këshillim financiar, si dhe ngritjen e kapaciteteve dhe trajnime për klientë të ndryshëm duke përfshirë korporatat dhe kompanitë private ndërkombëtare dhe kosovare, qeverinë kombëtare dhe lokale dhe organizatat joqeveritare. Fushat e tij aktuale të praktikës përfshijnë shërbimet këshillimore të korporatave financiare për disa nga kompanitë më të mëdha kosovare dhe ndërkombëtare si dhe investitorët institucionalë që veprojnë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni; Financat publike në nivel qendror dhe lokal që këshillojnë Ministrinë e Financave dhe komunat. Gjatë viteve, ai ka qenë shumë aktiv në lehtësimin e investimeve në Kosovë duke mbështetur transaksione të shumta investimesh. Bersanti aktualisht shërben në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv dhe Konsulentit të Lartë në RECURA Financials.

 

 

Visar Berisha ka titullin MSc në Politika Publike dhe Menaxhim nga Universiteti i Londrës dhe një diplomë Bachelor në Sociologji nga Universiteti i Prishtinës. Ai ka vite përvojë në menaxhimin dhe zhvillimin e projekteve, konsultime, hulumtimin e tregut, analizën e të dhënave, administratën publike dhe menaxhimin financiar në sektorin privat dhe atë publik. Aktualisht është Drejtor i Kërkimeve në Kantar TNS Kosovë, agjencia udhëheqëse dhe më e përparuar teknologjikisht e shërbimit të plotë hulumtues në Kosovë.

 

 

 

Filloreta Bytyçi ka titullin MA në Studimet Evropiane Bashkëkohore nga Instituti Evropian Sussex në Universitetin Sussex dhe titullin BA në Juridik nga Universiteti i Kosovës në Prishtinë. Filloreta ka disa vjet përvojë konsultimi në organizata dhe projekte të ndryshme në Kosovë, duke përfshirë Projektin e Politikave dhe Planifikimit Strategjik të Kosovës dhe Projekti Helvetas Swiss Intercooperation Kosovo-Decentralization dhe Municipal Support (DEMOS). Aktualisht, është Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit dhe Specialiste e Zhvillimit të Politikave në Projektin e SIDA-s për të mbështetur Zhvillimin e Kapaciteteve në Fushën e Zhvillimit të Politikave dhe Koordinimit, ku ajo ofron këshilla dhe mbështetje për Sekretariatin Koordinues të Qeverisë në Zyrën e Kryeministrit të Kosovës për vazhdimësi të rritjes së kapacitetit të tyre për zhvillimin e politikave dhe koordinim.

 

 

Teuta Avdimetaj është e diplomuar në Institutin Rochester të Teknologjisë në Kosovë, ku ka diplomuar në Ekonomi dhe Politika Publike. Ajo është një alumne e Arsimit të Kosovës dhe Amerikës (KAEF), përmes së cilës ka përfunduar studimet Master në Sigurinë Ndërkombëtare në Universitetin Georgetown. Ajo ka shërbyer si një këshilltare për monitorimin dhe vlerësimin e programeve për një numër projektesh që kanë të bëjnë me sigurinë në Kosovë. Aktualisht punon për zyrën e ish-presidentes Atifete Jahjaga.

Ekspertiza: Siguria, ngritja e fondeve, zhvillimi i partneritetit, të drejtat e grave, fuqizimi, fuqizimi i të rinjve, CVE

Linkedin