1. Për t’u siguruar që informata jote është e saktë, sigurohu ta identifikosh burimin primar adekuat për intervistim, para se ta kontaktosh burimin, pyete veten:
  2. “A është ky personi përgjegjës?” “A mund t’i përgjigjet pyetjeve?” A është i kualifikuar mjaftueshëm për të dhënë përgjigjen, që do ta qartësojë situatën? A mund të ketë i intervistuari ndonjë anshmëri që duhet ta kem parasysh për artikullin, videon, audio-n që po e punoj?

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive