Me 9 dhe 10 dhjetor, KosovaLive në bashkëpunim me Albany Associates dhe Media Centar Sarajevo, organizojë punetorinë e dytë për identifikimin dhe demaskimin e dezinformimit. 

Kjo punëtori kishte për qëllim që t’i përgatis studentët e gazetarisë dhe gazetarët e rinjë që të familiarizohen me paisjet e fundit online, që mund të përdoren për eliminimin e burimeve të anshme dhe dezinformatave.