KosovaLive ka përgatitur një mjet të thjeshtë për të ndihmuar redaksitë që të përballen me dezinformatat.


Është një mjet hap pas hapi, i zhvilluar si rezultat i trajnimeve dhe seminareve me gazetarë në të gjithë rajonin, i krijuar për të ofruar udhëzime praktike në rastet kur informacioni i dyshimit dhe duhet të verifikohet.


Edhe pse verifikimi i informacionit është praktikë standarde në gazetari, me ndryshimin e shpejtë të tendencave në internet, verifikimi i përmbajtjes në internet ndonjëherë kërkon hapa shtesë, disa prej të cilave ilustrohen në posterin e dhënë.


Shpresojmë që ky poster do të jetë i dobishëm për ekipin tuaj. Ju gjithashtu mund të kërkoni versionin në internet në www.kosovalive.org.


Ne do të vlerësojmë çdo reagim që keni pasur në poster, dobinë e tij, dhe nëse ekipi juaj do të përfitonte nga mjete të ngjashme ose të ndryshme në të ardhmen.

Nëse është e mundur, ne gjithashtu do të dëshironim të kontaktonim përsëri për të ndjekur se si mund të ketë ndihmuar ky poster në punën tuaj.


Posteri është zhvilluar me projektin “Promovimi i Edukimit Medial dhe Forcimi i Gazetarisë së Pavarur në Ballkanin Perëndimor”, i implementuar nga Albany Associates dhe KosovaLive.

Klikoni këtu për ta shkarkuar posterin!