Build Skills with our trainings

Sign up now!

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Kor 10, 2020

Përmbledhja e raportit të procedures për vlerësimin cilësor të granteve në Kosovë.

Data e publikimit të thirrjes:

Maj 22, 2020

Shuma për secilin grant: £3,000

Afati për dorëzimin e aplikacioneve:

Qershor 8, 2020

Numri i aplikacioneve të dorëzuara: 5

Numri i aplikacioneve të dorëzuara të pranueshme për vlerësim cilësor: 5

Komisioni vlerësues, i përbërë nga përfaqësues nga KosovaLive, Media Centar Sarajevo dhe Albany Associates vlerësoi pesë aplikacione të dorëzuara në kuadër të thirrjes.

Në kuadër të projektit fillimisht u parapa distribuimi i dy granteve, por u vendos nga Foreign Commonwealth Office (FCO) të rritet numri i granteve për secilin shtet në projekt, për të ndihmuar mediat në këtë kohë kritike. Të gjithë aplikantët të cilët dorëzuan projekt propozime për “Grantet e Vogla të Përmbajtjes”, Gracanica Online, Zëri, Ekonomia Online, Gazeta Blic dhe Radio Vala Rinore do të shpërblehen me nga £3,000, si mbështetje.

KosovaLive

Media Centar Sarajevo and

Albany Associates

Data: 10, Korrik 2020

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

EDUKIM

Të rinjtë e të moshuarit e Kosovës të rrezikuar nga informatat, lajmet dhe përmbajtja e rreme

Të rinjtë e të moshuarit e Kosovës të rrezikuar nga informatat, lajmet dhe përmbajtja e rreme

Sipas Media Index 2018, të publikuar nga Open Society Institute në Sofie të Bulgarisë, shtetet në rajonin e Balkanit janë më të ndjeshmet dhe më të rrezikuarat në Evropë nga dezinformimi dhe lajmet e rreme. Kjo është kryesisht për shkak të nivelit të ulët të edukimit, numrit të lartë të mediave të kontrolluara nga shtetet apo intereset e bizneseve, dhe për nga mungesa e besimit në shoqëri. Kjo rrezikshmëri nga manipulimi dhe nga konsumimi pa filter i përmbajtjes në media, paraqet një rrezik të madh për rajonin dhe specifikisht për Kosovën.

BARAZI

Të rinjtë e të moshuarit e Kosovës të rrezikuar nga informatat, lajmet dhe përmbajtja e rreme

Të rinjtë e të moshuarit e Kosovës të rrezikuar nga informatat, lajmet dhe përmbajtja e rreme

Sipas Media Index 2018, të publikuar nga Open Society Institute në Sofie të Bulgarisë, shtetet në rajonin e Balkanit janë më të ndjeshmet dhe më të rrezikuarat në Evropë nga dezinformimi dhe lajmet e rreme. Kjo është kryesisht për shkak të nivelit të ulët të edukimit, numrit të lartë të mediave të kontrolluara nga shtetet apo intereset e bizneseve, dhe për nga mungesa e besimit në shoqëri. Kjo rrezikshmëri nga manipulimi dhe nga konsumimi pa filter i përmbajtjes në media, paraqet një rrezik të madh për rajonin dhe specifikisht për Kosovën.