Build Skills with our trainings

Sign up now!

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Dhj 7, 2020

Raport përmbledhës mbi procedurën e vlerësimit të cilësisë në Kosovë

Data e publikimit të thirrjes për aplikime:

Tetor 22,2020

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve:

Nëntor, 2020

Numri i aplikacioneve të pranuara: 27

Numri i aplikacioneve të pranuara të gjetura të pranueshme për vlerësimin e cilësisë: 25

Komiteti i përzgjedhjes, i përbërë nga përfaqësues nga KosovaLive, Media Centar Sarajevo dhe Albany Associated vlerësoi pesë aplikime.

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

KosovaLive

Media Centar Sarajevo dhe

Albany Associates

Data: 7, dhjetor 2020

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

Pandemia kërcënoi dhe cungoi aktivitetet dhe jetën kulturore

Pandemia kërcënoi dhe cungoi aktivitetet dhe jetën kulturore

Ndonëse ka kaluar një vit e sa që kur Covid-19 zbarkoi në çdo cep të botës, gjendja momentale e pandemisë nuk është edhe aq stabile dhe shpresëdhënëse.  Pothuajse të gjitha sferat e jetës janë prekur nga kjo fatkeqësi, përfshirë këtu edhe sferën e organizimit dhe funksionimit të aktiviteteve kulturore. Një numër i madh i koncerteve, premierave, festivaleve, diskutimeve publike, punëtorive e shumë të tjera janë anuluar, duke lënë disa hapa prapa zhvillimin dhe progresin e jetës kulturore.

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Komisioni vlerësues, i përbërë nga përfaqësues nga KosovaLive, Media Centar Sarajevo dhe Albany Associates vlerësoi pesë aplikacione të dorëzuara në kuadër të thirrjes.

EDUKIM

BARAZI