Media si mjet dialogu:

KosovaLive punon në ndërtimin e mirëkuptimit, bashkëpunimit dhe paqes afatgjate, përmes dizajnimit të projekteve që ndërlidhen me përdorimin e medias si mjet dialogu ndërmjet komuniteteve ndëretnike brenda vendit dhe rajonit.

Nga forumet e nivelit të lartë, që përfshijnë politikanë, gazetar, liderë të komunitetit dhe personaliteteve, deri te konferencat dhe shkëmbimet e gazetarëve, KosovaLive ka qenë dhe mbetet lider në thyerjen e akullit në bisedimet ndër-etnike, që nga ditët e hershme të kohës pas konfliktit në rajon.

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Raport përmbledhës mbi procedurën e vlerësimit të cilësisë në Kosovë Data e publikimit të thirrjes për aplikime: Tetor 22,2020 Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: Nëntor, 2020 Numri i aplikacioneve të pranuara: 27 Numri i aplikacioneve të pranuara të gjetura të pranueshme për vlerësimin e cilësisë: 25 Komiteti i përzgjedhjes, i përbërë nga...

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes

Komisioni vlerësues, i përbërë nga përfaqësues nga KosovaLive, Media Centar Sarajevo dhe Albany Associates vlerësoi pesë aplikacione të dorëzuara në kuadër të thirrjes.

KosovaLive në takim me Bill Clinton

KosovaLive në takim me Bill Clinton

Në takimin e shoqërisë civile me ish Presidentin e SHBA-ve President Bill Clinton, Annea Hapciu, nga Kosovalive foli për punën gati dy dekadëshe të organizatës në përdorimin e medias si mjet dialogimi, edukimi dhe shtytësi të barazisë.

“Jointly Combating Fake News”

“Jointly Combating Fake News”

Dhjetëra pjesëmarrës nga mediat minoritare në Kosovë u mblodhën në KosovaLive për mbledhjen e tyre të rregullt në kuadër të projektit “Jointly Combating Fake News”, të mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. KosovaLive është duke trajnuar dhe duke përgatitur 10 media lokale – 5 serbe, 2 boshnjake, 1 turke, 1 gorane dhe 1 rome – në identifikimin, në dekonstruktimin dhe në luftimin e dezinformimit dhe lajmeve të rrejshme.

Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin nevojat e tyre në komunat ku jetojnë, dhe e cila do të shërbente edhe si stimulim për pjesëmarrje në procesin e votimeve.

Shpresa se vota mund të sjellë një qytet më të pastër dhe turizmin

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin nevojat e tyre në komunat ku jetojnë, dhe e cila do të shërbente edhe si stimulim për pjesëmarrje në procesin e votimeve.

Shpresë se vota, si obligim qytetar, mund të sjellë ndryshim

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin nevojat e tyre në komunat ku jetojnë, dhe e cila do të shërbente edhe si stimulim për pjesëmarrje në procesin e votimeve.

Vota e përcaktuar nga besimi në kandidatë dhe premtimet e tyre

Në fokus të këtyre punëtorive interaktive votuesit e rinj janë njoftuar me programet e kandidatëve të cilët garonin në zgjedhje për kryetarë komunash dhe asambleistë, i kanë analizuar premtimet e tyre dhe kanë ngritur problemet me të cilat ballafaqohen ata dhe bashkëqytetarët e tyre.

Fillon “Kosova-Serbia: Live”

Fillon “Kosova-Serbia: Live”

Ka përfunduar me sukses sesioni i parë i projektit “Kosova-Serbia: Live” në Beograd, organizuar nga organizata jo-qeveritare KosovaLive Organisation, në Prishtinë, Kosovë dhe Nuns Press, në Beograd, Serbi (Asociacioni i pavarur i gazetarëve të Serbisë) nën mbështetjen e Bashkimi Evropian për mbështetjen e shoqërisë civile.

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

Online Reach

Tens of Millions

Online Readership and Viewership

1,000,000+

udhëzues

Udhëzues për Qasje në Dokumente Publike

Mekanizmat për mbrojtjen e gazetarëve nga dhuna online