Build Skills with our trainings

Sign up now!

Më të fortë së bashku: Ngjarje rajonale e rrjeteve të gazetarëve shqipfolës

Mar 7, 2022

3-4 Mars 2022: Shkëlqesia e tij Jason Ivory, Zëvendës Ambasador, Ambasada Britanike në Tiranë, Z. Peter Brown, Drejtor i Këshillit Britanik për Ballkanin Perëndimor dhe Larisa Halilovic, Drejtuese e Ekipit Media për të Gjithë, hapën aktivitetin e Programit Media për të Gjithë, duke sjellë së bashku shqiptarët. duke folur me gazetarë nga i gjithë Ballkani Perëndimor për të diskutuar sfidat ndaj lirisë së medias dhe mundësitë për të përforcuar zërat e tyre duke punuar së bashku.

Më shumë se 30 gazetarë dhe ekspertë nga Shqipëria, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut diskutuan sigurinë e grave gazetare, politikat dhe veprimet anti-SLAPP, kushtet e punës, si dhe mentorimin dhe mundësitë e zhvillimit gjatë eventit dy ditorë.

Pjesëmarrësit dhe panelistët eksploruan sfidat për sigurinë e grave dhe burrave gazetarë, mundësitë për të transformuar rolet dhe dukshmërinë e grave në media dhe për të eksploruar qasjet e rrjetëzimit në të gjithë rajonin. Veprimtaria hapi hapësirë ​​për të rejat gazetare për të ndarë përvojat, historitë, shqetësimet dhe prioritetet e tyre. Së bashku, të gjithë pjesëmarrësit eksploruan potencialin për forcimin e rrjeteve ekzistuese dhe krijimin e rrjeteve të reja të grave në media, me fokus aktivizmin, mbështetjen dhe solidaritetin. Angazhimet fillestare u bënë për hapat e parë drejt krijimit të nismave të rrjetëzimit në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut.

Konkluzionet kryesore të tyre ishin:

 1. Siguria e grave, burrave dhe grupeve të nënpërfaqësuara në media nuk është opsionale, por e detyrueshme. Dhuna nuk duhet të pranohet dhe as të normalizohet. Të gjithë ne kemi përgjegjësinë për të ndihmuar në fuqizimin e gazetarëve për të garantuar dhe ruajtur parrezikshmerine dhe sigurinë e tyre.
 2. Puna në politikat gjinore, futja e mentorimit dhe forcimi i rrjeteve profesionale çojnë në fuqizimin personal dhe profesional të grave në media dhe duhet të vihen në dispozicion në mënyrë të vazhdueshme
 3. Gazetarët në të gjithë Ballkanin Perëndimor pajtohen se nevojitet rrjetëzimi. Krijimi, lidhja dhe forcimi i rrjeteve të grave në media në nivel lokal dhe rajonal mund të rrisë solidaritetin dhe të përforcojë zërat e grave në media që bashkohen rreth çështjeve të përbashkëta. Duke iu përgjigjur kësaj nevoje gazetarë nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut shprehën gatishmërinë dhe përkushtimin për krijimin e rrjeteve në vendet e tyre.

DHM Jason Ivory, Ambasada Britanike në Tiranë tha: “Ne jemi këtu për të folur për fuqinë e rrjetëzimit, brenda vendit, në të gjithë rajonin dhe për të eksploruar se si mund të mundësojmë shkëmbimin dhe rrjetëzimin mes grave gazetare. Rrjetet e forta profesionale bashkojnë gazetarët rreth misionit të tyre për të informuar në mënyrë objektive lexuesit e tyre, duke qëndruar të sigurt dhe duke punuar në mënyrë të pavarur.

Ne mund të bëjmë një ndryshim duke u bashkuar. Programi Media për të Gjithë e ka hapur atë hapësirë ​​sot, për të shqyrtuar sfidat që ju të gjithë ndani në vendet tuaja

dhe konsideroni rrjetëzimin si një burim për mbështetjen e kolegëve, bashkëpunimin, krijimin e lidhjeve dhe punën së bashku drejt fuqizimit.”

Larisa Halilović, udhëheqëse e ekipit të programit Media për të Gjithë, komentoi:

 “Ngritja, lidhja dhe forcimi i rrjeteve të grave në media në nivel lokal dhe rajonal mund të rrisë solidaritetin dhe të përforcojë zërat e grave në media. Duke u bashkuar, ne jemi në gjendje të fokusohemi në çështjet e përbashkëta, duke përfshirë ato fizike, në internet dhe sigurinë  në vendin e punës. Gjatë gjithë kësaj ngjarje rrjetëzimi ne dëgjuam zëra të fortë të grave gazetare dhe aktiviste të të gjitha gjeneratave nga i gjithë rajoni, të gatshme për të adresuar sfidat e përbashkëta dhe për të diskutuar zgjidhjet e mundshme. Jam shumë e kënaqur që shoh angazhimin për rrjetëzimin e grave në media të konfirmuar në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi dhe Kosovë. Ky është një hap i rëndësishëm drejt barazisë dhe dukshmërisë gjinore.”

Informacion shtese:

 • Nëpërmjet programit Media për të Gjithë, gazetarët dhe redaktorët angazhohen në diskutime dhe mësimdhënie nga kolegët mbi statusin aktual të barazisë gjinore, drejtesise, barazisë në punë, përfaqësimit dhe sigurisë së gazetarëve dhe redaktorëve burra dhe gra dhe ndajnë njohuritë, mjetet tona , dhe aftësi në adresimin e pabarazive gjinore.
 • M4A po përpiqet të sigurojë kushte të barabarta për gratë dhe minoritetet në profesionet e medias dhe t’u mundësojë atyre të kenë mundesi të njëjta në të gjitha kategorite e profesionit. Gratë në media duhet të ftohen të shprehin pikëpamjet e tyre si eksperte, anëtare aktive të shoqërisë dhe si anëtare të audiencës.
 • Gratë dhe burrat gazetarë ndajnë presionet dhe rreziqet e profesionit, megjithatë gratë gazetare janë të ekspozuara ndaj rreziqeve – për shkak se janë gra – nga të cilat nuk kursehen kolegët e tyre meshkuj. Puna jonë për integrimin e shqetësimeve gjinore në bisedimet për mbrojtjen e burrave dhe grave në terren, në redaksi dhe në hapësirat on-line përmirëson sigurinë e të gjithë punonjësve.
 • Puna jonë për politikat, mentorimin dhe forcimin e rrjeteve të mbështetjes jep mjete të rëndësishme për zhvillimin personal dhe profesional të grave që punojnë në media dhe duhet të jenë të disponueshme në mënyrë të vazhdueshme në organet e medias.
 • Mekanizmat e mbështetjes si politikat, mentorimi dhe rrjetëzimi do të pakësojnë pabarazitë gjinore, por ato nuk janë të mjaftueshme. Ne të gjithë, burra dhe gra gazetarë dhe redaktorë kemi përgjegjësi për të siguruar që ndarjet gjinore të adresohen dhe barazia dhe drejtesia të zbatohen në praktikë.
 • Këshilli Britanik po punon në partneritet me Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese (BIRN), Fondacionin Thomson dhe INTRAC (Qendra Ndërkombëtare e Trajnimit dhe Kërkimit të OJQ-ve) në programin Media për të Gjithë financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.
 • Media për të gjithë po ofron mbështetje të përshtatur për zhvillimin e biznesit, duke përmirësuar komunikimin e dyanshëm ndërmjet qytetarëve dhe organeve të medias, duke mbështetur mediat rinore dhe gazetarët e rinj dhe duke adresuar boshllëqet dhe ndarjet gjinore si pengesë për zhvillimin. Programi Media për të Gjithë po punon me gazetarë, redaktorë, pronarë dhe audiencë në të gjithë Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi)

Përfundime

Shënime për redaktorët

 1. Programi Media për të Gjithë punon me gazetarë, redaktorë, pronarë dhe audiencë në të gjithë Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi). Ne po mbështesim mediat që të jenë më të qëndrueshme në mënyrë strukturore dhe financiare, të përmirësojnë barazinë gjinore në vendin e punës dhe t’u mundësojmë atyre të prodhojnë përmbajtje më cilësore, përkatëse, të ndjeshme gjinore që tërheq dhe angazhon audiencë të re, duke përfshirë gratë, të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara. (Media për të gjithë | Këshilli Britanik)
 2. British Council është organizata ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhëniet kulturore dhe mundësitë arsimore. Ne ndërtojmë lidhje, mirëkuptim dhe besim midis njerëzve në MB dhe vende të tjera përmes artit dhe kulturës, arsimit dhe gjuhës angleze. Vitin e kaluar arritëm mbi 80 milionë njerëz drejtpërdrejt dhe 791 milionë njerëz në përgjithësi, duke përfshirë transmetimet dhe publikimet online. E themeluar në vitin 1934, ne jemi një organizatë bamirëse në Mbretërinë e Bashkuar e qeverisur nga Royal Charter dhe një organ publik në Mbretërinë e Bashkuar. Ne marrim një grant financimi bazë prej 15 për qind nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

EDUKIM

BARAZI