Duke u prezantuar metodologjinë e mendimit dizajnues të rinjve ndërmarrës, dizajnerë dhe inovatorë. 

Ata janë duke mësuar se si të dizajnojnë procese, shërbime dhe zgjidhje për shoqërinë, me fokus në nevojat e njerëzve. 

Për më shumë foto, KLIKO KËTU!