Build Skills with our trainings

Sign up now!

Thirrje për Aplikime: Programi i Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Pri 19, 2021

A e konsideroni veten bloger, podkaster apo influencer? A prodhoni përmbajtje origjinale për tema që kanë rëndësi për shoqërinë? A dëshironi të zhvilloni platformën tuaj dhe të forconi aftësitë tuaja teknike, digjitale dhe biznesore, ndërsa takoni edhe kolegët tuaj në rajon?

Nëse jeni përgjigjur me po, atëherë kjo mundësi është për ju!

Canal France International (CFI), në bashkëpunim me Mediacentar Sarajevë, Instituti Shqiptar i Medias, Instituti i Medias në Mal të Zi, Instituti Maqedonas për Media, Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad dhe Fondacioni për Informim, Media, Dialog dhe Edukim KosovaLive ju ftojnë të aplikoni në Programin e Mediave Digjitale “Ballkan Voices”.

Kush mund të aplikojë?

Nëse dëshironi të merrni pjesë në Programin e Mediave Digjitale “Ballkan Voices”, ju duhet:

 • Të jeni 18-30 vjeç;
 • Të jeni banor i njërit prej gjashtë vendeve të synuara: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia;
 • Të dini gjuhën angleze në një nivel bazë (të kuptuarit dhe të folurit (niveli minimal B1)) në mënyrë që të jeni në gjendje të komunikoni me pjesëmarrësit e tjerë dhe të merrni pjesë në aktivitete pa problem;
 • Të jeni në dispozicion të merrni pjesë në aktivitetet e programit;
 • Të jeni në gjendje të demonstroni minimumi tre muaj prodhim aktiv të përmbajtjes mediatike dhe arritjen e audiencës përmes platformës suaj;
 • Të jeni të gatshëm të mbuloni tema sociale, mjedisore ose kulturore të tilla si (por nuk kufizohen në):

 

  • Punësimi i të rinjve dhe inovacioni;
  • Vlerësimi i mundësive për të rinjtë nga Ballkani Perëndimor;
  • Migrimi dhe kthimi;
  • Identitetet dhe Minoritetet (LGBTQ +, Romë, Ashkali etj.);
  • Gjinia dhe barazia gjinore;
  • Mjedisi;
  • Të drejtat e njeriut;
  • Temat e lidhura në përgjithësi me Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Rreth Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Programi i Mediave Digjitale “Ballkan Voices” është pjesë e projektit Ballkan Voices, financuar nga Ministria Franceze për Evropë dhe Punë të Jashtme dhe implementuar nga CFI në përputhje me Shërbimet e Bashkëpunimit dhe Veprimit Kulturor të Ambasadave Franceze në vendet e synuara: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni të Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

Programi synon të forcojë aftësitë e kontribuesve të rinj të medias tek të rinjtë e moshës 18-30 vjeç në vendet e lartpërmendura.

Aktivitetet e Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”

Pas procesit të përzgjedhjes, ju do të bashkoheni me një grup prej rreth 60 prodhuesish të rinj të përmbajtjes mediatike nga gjashtë vendet e synuara dhe do të merrni pjesë në aktivitetet e programit:

 • Një konferencë rajonale online, që do të mbahet me datat 3 dhe 4 Qershor 2021, duke mbledhur së bashku 60 të rinjtë e zgjedhur. Kjo do t’ju lejojë të merrni pjesë në tryeza të rrumbullakëta, debate, fjalime, seanca shpërbërëse së bashku me kontribuesit në sektorin e mediave online të rajonit. Do të keni gjithashtu mundësinë të zbuloni projektet e të rinjve të tjerë dhe të ndërveproni online.

Konferenca do të përfshijë tema të tilla si:

  • Sfidat për të qenë lojtar i ri mediatik në vendet e Ballkanit Perëndimor
  • Ndërtimi i audiencës në internet
  • Promovimi i përmbajtjes mediatike
  • Monetarizimi i produktit mediatik
  • Menaxhimi i gjuhës së urrejtjes dhe komenteve të urrejtjes
  • Përdorimi i ndikimit për të promovuar çështje sociale / mjedisore / kulturore dhe për të fuqizuar grupet në nevojë
 • Punëtoritë rajonale, do të mbahen në shtator dhe tetor të vitit 2021: Ju do të keni mundësinë të merrni pjesë në një punëtori 3 ditore në një nga kryeqytetet e gjashtë vendeve (nëse udhëtimi është i mundshëm në këtë kohë) dhe të merrni pjesë në seanca trajnimi me një grup prej 15 të rinjve të tjerë nga vendet e synuara.

Punëtoritë do të mbulojnë tema të tilla si:

 • Modele të reja të ekonomisë së mediave
 • Përdorimi i të dhënave të audiencës për të drejtuar përmbajtjen tuaj
 • Mjetet e zhvillimit të karrierës
 • Foto, video, prodhim i zërit
 • Qëndrimi i sigurt në një mjedis online

Midis 60 prodhuesve të përmbajtjes mediatike, një numër i zgjedhur i aplikantëve do të zgjidhen për të marrë pjesë në aktivitete të mëtejshme:

 • Një program një-javor i inkubacionit në Paris në nëntor 2021 (afërsisht 18 të rinj do të identifikohen dhe zgjidhen nga konferenca dhe seminaret) dhe gjashtë muaj mentorim (12 pjesëmarrës nga sesioni i inkubacionit do të mbështeten më pas përmes mentorimit) [1].

[1] Organizuar nga një ofrues shërbimi francez për t’u zgjedhur më vonë nga CFI.

Paneli i përzgjedhjes dhe kriteret e vlerësimit

Një komision përzgjedhës i përbërë nga CFI dhe partnerët tanë lokalë do të vlerësojë aplikimet, dhe do të vendosë për lojtarët e rinj të zgjedhur të sektorit të ri të medias. Rezultatet do të komunikohen në fund të majit 2021.

Kriteret e vlerësimit që do të merren parasysh për përzgjedhjen janë si më poshtë:

Motivimi dhe aftësia e aplikantit për të marrë pjesë në aktivitetet e programit (seminare dhe punëtori; sesionin e inkubacionit dhe për mentorim nëse zgjidhet) (50/100)

 • Kuptimi i objektivave dhe termave të Programit të Mediave Digjitale “Ballkan Voices”
 • Gatishmëria për të zhvilluar më tej platformën (blogun/ podkastin / profilin e mediave sociale etj.), në ​​vend ose në rajon.
 • Motivimi dhe disponueshmëria për të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet (përfshirë punëtorinë e inkubacionit)
 • Gatishmëria për të komunikuar mbi çdo përparim të bërë në lidhje me platformën, gjatë dhe pas pjesëmarrjes në program
 • Interes i veçantë ose njohuri të mëparshme në fushat e përmendura në thirrje (shih seksionin “Kush mund të aplikojë?”), Dhe motivimin / hapësirën për të mësuar, si dhe gatishmërinë për të promovuar çështje të rëndësishme shoqërore për komunitetet e tyre

Cilësia dhe rëndësia e përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (35/100)

 • Relevanca e temës së mbuluar në lidhje me kriteret e pranueshmërisë
 • Cilësia teknike e përmbajtjes së prodhuar tashmë
 • Arritja e platformës (# shikime # ndjekës etj.)
 • Potenciali për tu rritur

Kreativiteti dhe Inovacioni i përmbajtjes së prodhuar nga aplikanti (15/100)

 • Përshtatja e platformës në sferën digjitale dhe origjinaliteti në mënyrën për të arritur audiencën
 • Autenticiteti i formatit dhe / ose i rrëfimit
 • Vlera e shtuar në krahasim me mediat digjitale ekzistuese

Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet aplikimeve të grave dhe aplikacioneve që kanë të bëjnë me çështje të barazisë gjinore.

Kalendari i thirrjes

 • Publikimi i thirrjes për projekte: E Premte, 16 Prill 2021
 • Afati i aplikimit në platformën online: E hënë, 10 maj 6:00 pasdite. GMT;
 • Shpallja e udhëheqësve të rinj të përzgjedhur të projekteve të mediave digjitale: 25 maj, 2021.
 • Finalizimi i mbishkrimit të programit – Nënshkrimi i marrëveshjes së pjesëmarrjes: maj-qershor 2021
 • Një proces i fundit i përzgjedhjes do të vendosë për rreth 18 pjesëmarrës për programin e inkubacionit në Paris në nëntor 2021 (nëse do të jenë të mundshme udhëtimet ndërkombëtare në këtë kohë)

Përmbajtja e dosjes së aplikimit

Formulari i aplikimit duhet të plotësohet online në gjuhën angleze. Ju lutemi vini re se për të hyrë në formularin e aplikimit duhet së pari të REGJISTROHENI. Vetëm aplikimet e plota do të merren në konsideratë. Ju lutemi mbani një kopje të aplikimit të paraqitur. Dosja duhet të përmbajë sa vijon:

 • Formulari online i aplikimit (të gjitha fushat të plotësohen)
 • Pyetësori i vlerësimit të nevojave (sipas modelit vijues)

Rreth projektit Ballkan Voices

Financuar nga Ministria Franceze për Evropë dhe Punë të Jashtme, qëllimi kryesor i projektit Ballkan Voices është të lejojë një brez të ri të talenteve të rinj të rimarrin gjuhën e përdorur në media dhe të shprehen hapur për temat që i frymëzojnë në secilin vend.

Projekti po zbaton aktivitete me të rinjtë në fushat e edukimit mediatik dhe të informacionit, media digjitale dhe prodhimi audiovizual.

Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të projektit, vizitoni faqen e internetit: /cfi.fr/sq/project/balkans-voices

Ndonjë pyetje?

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi dërgoni me email kërkesën tuaj në adresën vijuese para datës 3 maj 2021 në 6 pasdite. GMT: lea.bertrand@cfi.fr dhe maida@media.ba

Përgjigjet e pyetjeve do të publikohen në platformën e thirrjes për aplikime.

Rikujtim: Konferenca online do të zhvillohet në 3 dhe 4 Qershor, punëtoritë do të zhvillohen për 3 ditë në Shtator ose Tetor në një vend të Ballkanit Perëndimor (do të përcaktohet më vonë), java e inkubacionit do të zhvillohet në nëntor, në Paris, Franca (nëse lejohet nga rrethanat me pandeminë).

Ju lutemi aplikoni përmes faqes në vijim: https://ac.cfi.fr/en/appels/balkans-voices-digital-media-program-call-for-applications-for-young-media-players-in-the-digital-media-sector-from-the-western-balkans/

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

EDUKIM

BARAZI