1. A është publikuar nga ndonjë Institut/OJQ/Kompani që njihet për kredibilitet dhe paanshmëri?
  2. A spjegohet qartë metodologjia që është përdorë për nxjerrjen e përfundimeve të përmendura në raport?
  3. Hulumto kualifikimet e personave që kanë punuar në artikull/raport (a janë ekspertë të fushës, njohës të kualifikuar për të kontribuara në atë artikull/raport.)

Gazetaria për verifikimin e informatave mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS dhe është punuar nga KosovaLive.