Build Skills with our trainings

Sign up now!

Fillon procesi i regjistrimit të ndërmarrjeve sociale

Nën 20, 2023

Vizionin për të ofruar mundësi të barabarta për të gjithë e kemi shprehur kaherë, ndërsa punën dhe vullnetin për ta bërë atë vizion realitet, e kemi dëshmuar përmes hartimit dhe zbatimit të politikave për një ekonomi sa më gjithëpërfshirëse, kështu e nisi fjalën e tij, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në takimin me përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe bizneseve, për informim rreth regjistrimit si ndërmarrje sociale.

Sot para të pranishmëve, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministri paraqiti edhe një arritje tjetër në këtë drejtim, e që për herë të parë në Kosovë, Qeveria jonë ofron mundësinë, që organizatat joqeveritare dhe bizneset të regjistrohen dhe të marrin statusin e ndërmarrjeve sociale.

Pra, në vendin tonë, tha më tej ai, kemi ndërmarrje publike, kemi ndërmarrje private, por kemi edhe ndërmarrje sociale. “Lehtësirat të cilat do të ju ofrojmë ndërmarrjeve sociale, në njërën anë e inkurajojnë aktivizimin në tregun e punës të personave nga grupet e cenueshme, ndërkaq në anën tjetër sigurojnë rishpërndarjen e të hyrave për t’i shërbyer pikërisht këtyre grupeve. Edhe të rritet punësimi, por njëkohësisht edhe mirëqenia. Punësimi në fillim, përmes inkuadrimit, ndërkaq mirëqenia në fund, përmes rishpërndarjes së fitimeve”, shtoi kryeministri.

Teksa iu drejtua bizneseve dhe organizata joqeveritare, tha se të dyja, në veprimtarinë e tyre tashmë kanë punë me personat nga grupet e cenueshme e kësisoj kryeministri veçoi se po ua prezantojnë procesin e regjistrimit të ndërmarrjeve sociale dhe po i informojnë rreth përfitimeve, që lehtësojnë punën e tyre në shërbim të këtyre grupeve të shoqërisë.

Ndërkaq, ministri Murati theksoi se si Qeveri në mënyrë të vazhdueshme kanë zbatuar politikat të cilat i adresojnë pabarazinë si në tregun e punës, po ashtu edhe në nivelin e të hyrave në familje.

Murati tha se sot po prezantojnë fillimin e procesit të ndërmarrjeve sociale, ndërmarrje këto që karakterizohen nga iniciativa e lirë, përkrahja për grupet e cenueshme si dhe vullnetarizimi.

Ndërmarrjet sociale përdorin fondet e tyre për të avancuar misionin shoqëror e në përkrahje të këtij misioni ato pranojnë edhe lehtësira, përgjatë operimit të tyre, për t’u kualifikuar për regjistrim si ndërmarrje sociale, si biznese ose OJQ që ofrojnë shërbime të ndryshme për grupe të cenueshme përfshirë këtu edhe shërbime shëndetësore, rezidenciale, psiko-sociale dhe të aftësimit profesional.

Organizatat jo-qeveritare dhe bizneset që ofrojnë shërbime të ndryshme për grupet e cenueshme përfshirë këtu shërbime shëndetësore, rezidenciale, psiko-sociale dhe të aftësimit profesional mund të aplikojnë për të marrë statusin e ndërmarrjeve sociale. Gjithashtu, përveç ofrimit të shërbimeve edhe kompanitë/OJQ-të që punësojnë së paku 30% të punonjësve nga grupet e cenueshme dhe bëjnë prodhimin apo përpunimin e produkteve mund të aplikojnë për të marrë statusin e ndërmarrjeve sociale.  Para se të aplikojnë, bizneset/OJQ-të duhet ta definojnë qartë fushëveprimtarinë, klasifikimin në kategorinë A apo B si dhe mënyrën e shpërndarjes së fitimit duke pasur parasysh se deri në 30 % e fitimit mund të shpërndahet për paga dhe mëditje ndërsa pjesa tjetër shkon për zgjerim apo investim në veprimtarinë e tyre.

Për të aplikuar për të fituar statusin e ndërmarrjes sociale, OJQ – të/bizneset dërgojnë dokumentet e nevojshme për aplikim tek Divizioni për Ndërmarrjet Sociale në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT). Pas aplikimit, Komisioni për Vlerësimin e Statusit të Ndërmarrjes Sociale pajisë bizneset/organizatat të cilat kualifikohen me certifikatë të ndërmarrjes sociale ku MFPT për ta lehtësuar rrugën e tyre drejt arritjes së misionit të tyre shoqëror ofron disa përfitime, thuhet në komunikatën për media e ZKM-së.

 

Vizionin për të ofruar mundësi të barabarta për të gjithë e kemi shprehur kaherë, ndërsa punën dhe vullnetin për ta bërë atë vizion realitet, e kemi dëshmuar përmes hartimit dhe zbatimit të politikave për një ekonomi sa më gjithëpërfshirëse. Politikat e orientuara për personat me aftësi të kufizuara, lehonat dhe fëmijët, të moshuarit e familjet me asnjë të punësuar, kanë siguruar që qytetarët dhe shteti do të jenë bashkë për të vepruar për të gjithë pa lënë asnjëri mbrapa.

 

Punësimi dhe drejtësia, barazia e zhvillimi ekonomik, janë baza e secilit hap të rrugëtimit. Sot para jush, në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, ju paraqes edhe një arritje tjetër në këtë drejtim. Për herë të parë në Kosovë, Qeveria jonë ofron mundësinë, që organizatat joqeveritare dhe bizneset të regjistrohen dhe të marrin statusin e ndërmarrjeve sociale.

 

Pra, në vendin tonë kemi ndërmarrje publike, kemi ndërmarrje private, por kemi edhe ndërmarrje sociale.

 

Kornizën ligjore, e cila ka qenë ekzistuese më në fund po e zbatojmë, ashtu që të adresojmë nevojat e grupeve të cenueshme të shoqërisë përmes zhvillimit të sektorit të ndërmarrësisë sociale. Lehtësirat të cilat do të ju ofrojmë ndërmarrjeve sociale, në njërën anë e inkurajojnë aktivizimin në tregun e punës të personave nga grupet e cenueshme, ndërkaq në anën tjetër sigurojnë rishpërndarjen e të hyrave për t’i shërbyer pikërisht këtyre grupeve. Edhe të rritet punësimi, por njëkohësisht edhe mirëqenia. Punësimi në fillim, përmes inkuadrimit, ndërkaq mirëqenia në fund, përmes rishpërndarjes së fitimeve.

 

Ju si biznese dhe organizata joqeveritare në veprimtarinë tuaj tashmë keni punë me personat nga grupet e cenueshme. Ne po ua prezantojmë procesin e regjistrimit të ndërmarrjeve sociale dhe po iu informojmë rreth përfitimeve, që lehtësojnë punën tuaj në shërbim të këtyre grupeve të shoqërisë.

 

Nëse aktivitetin tuaj e keni  strukturuar në atë mënyrë, që ofroni shërbime për grupet e cenueshme, apo keni të punësuar së paku 30% të stafit nga grupet e cenueshme, ju mund të aplikoni për të marrë certifikatën e ndërmarrjes sociale, të shënoheni në regjistrin e ndërmarrjeve sociale dhe të operoni si të tilla në tregun në Kosovë.

 

Si Qeveri mbetemi të përkushtuar që të gjithë ta ndjejnë dorën e shtetit dhe synojmë të bëjmë këtë duke garantuar qasje të barabartë në mundësi për avancimin ekonomik.

 

Andaj, ju konsiderojmë pikërisht juve këtu të ftuar, si dhe të gjitha ato organizata joqeveritare dhe biznese, që punojnë në shërbim të grupeve të cenueshme, si partnerët kyç në këtë rrugëtim tonë të përbashkët.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM