Fëmijët pre e reklamave të ushqimit të shpejtë e të joshëndetshëm

Fëmijët pre e reklamave të ushqimit të shpejtë e të joshëndetshëm

Sipas hulumtimeve të “Shoqatës së Psikologëve Amerikanë”, rritja e numrit të reklamave të ushqimit të pashëndetshëm ka ndikuar edhe në rritjen e obezitetit te fëmijët. Ndërsa kjo mund të pasohet nga diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe disa forma të kancerit, gjatë...
Inovacioni me shumë sfida, por me një të ardhme në Kosovë

Inovacioni me shumë sfida, por me një të ardhme në Kosovë

Sistemi i inovacionit në Kosovë përballet me një numër sfidash të rëndësishme. Performanca e saj është penguar nga një kombinim i faktorëve të ndryshëm, duke filluar nga koordinimi i politikave deri te mungesa e burimeve të dedikuara për të mbështetur inovacionin. Era...
Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Skena politike në Kosovë u ofron pak mundësi të rinjëve apolitik

Politika konsiderohet si përgjigje ndaj problemeve të shoqërisë dhe rrjedhimisht është edhe sfera më e diskutuar. Ndër çështjet më të ndjeshme, sigurisht janë ato që lidhen me të rinjtë, punësimin dhe mirëqënien e tyre. E këto politika të qeverive shpesh janë...
Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Në pritje të planit dinamik, me objektiva ambicioze, rreth mjedisit

Një analizë e bërë nga Nature Climate Change tregon se emetimet e dioksidit të karbonit janë ulur ndjeshëm me mbylljen totale të njerëzve nëpër vende të botës, mirëpo këto ndryshime janë vetëm të përkohshme dhe duhet kohë dhe mënyra të ndryshme që ato të...