Realizimi i intervistave të ndjeshme në kohën e COVID-19

Realizimi i intervistave të ndjeshme në kohën e COVID-19

Gavin Rees, drejtor (Qendra Dart, Evropë) Para intertervistës: Bëj një vlerësim të rrezikut nga Covid-19.Planifiko më shumë kohë se sa mendonJi i vetëdijshëm/me për traumat, bëj kërkime specifikeKu do të ndjeheshe i/e sigurt? Gjatë intervistës në distancë: Merr...