Është mbajtur trajnimi i tretë në kuadër të programit “Internship & Mentorship” në KosovaLive. Në trajnimin që është mbajtur për d...