Në këtë trajnim interaktiv profesional, vijuesit do të mësojnë bazat e shkrimit, gazetarisë, dhe prodhimit të kontentit për media në epokën...