CircMedia: Punëtoria e dytë “Systems Thinking”

CircMedia: Punëtoria e dytë “Systems Thinking”

Të rinjtë nga e gjithë Kosova iu bashkuan punëtorisë CircMedia: Systems Thinking për të mësuar për ekonominë qarkore. U kënaqëm duke mësuar nga përvojat e qyteteve e shteteve të tjera, të cilat janë duke përdorur inovacionet e fundit për të nxitur zhvillimin e...
Diversiteti si vlerë shoqërore e jo shkak për konflikt

Diversiteti si vlerë shoqërore e jo shkak për konflikt

Mbështetja e diversitetit kulturor do të thotë t’i shohësh njerëzit si individë, duke i pranuar të veçantat e tyre dhe duke marrë në konsideratë të drejtat individuale e dinjitetin e tyre, thuhet në një manual të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë...
Kosova s’po ka përgjigje ndaj “qeseve të plastikës”

Kosova s’po ka përgjigje ndaj “qeseve të plastikës”

Muhamet Ibrahimi, menaxher i njërës nga pikat e Albi Market në kryeqytet pohon se vazhdimisht i përdorin qeset e plastikës. “Ne shprehim shqetësim për këtë fenomen, por nuk ka ndonjë alternativë tjetër më pak të kushtueshme”,  thotë Ibrahimi. Një publikim...
Një rritje e vetëdijësimit dhe interesimit për kafshë shtëpiake

Një rritje e vetëdijësimit dhe interesimit për kafshë shtëpiake

Erona Hajdari, studente 21 vjeçare, para shtatë vjetësh kishte marrë vendimin të ketë një qen si kafshë shtëpiake. Dashuria e saj ndaj kafshëve e veçanërisht qenve kishte filluar që nga fëmijëria. Por për ta pasur një qen të saj, Eronës iu desh të presë deri në moshën...
Arsimimi jocilësor e mosleximi, shkak për gabime gjuhësore në media

Arsimimi jocilësor e mosleximi, shkak për gabime gjuhësore në media

Në media vërehen mjaft shmangie nga norma e gjuhës shqipe dhe duke pasur parasysh fuqinë e fjalës së gazetarit, gjuha duhet të përdoret në nivelin e duhur dhe të mos ketë mangësi. Për shumë studiues të fushës së gjuhës dhe letërsisë, në mediat e shkruara ka mjaft...