Gratë në Marrëdhëniet me Publikun!

Gratë në Marrëdhëniet me Publikun!

Kjo punëtori i dedikohet vajzave dhe grave (femrave) në fushën e mediave të cilat synojnë zhvillimin dhe përforcimin e aftësive të komunikimit efektiv, imazhit personal, të folurit në publik dhe krijimit të brendingut personal për avancim në karrierë. Përmes kësaj...