Riciklimi i mbeturinave, një proces i ngadaltë

Riciklimi i mbeturinave, një proces i ngadaltë

Në Prishtinë shumicën e kohës mbeturinat e materialeve të ndryshme hidhen në një vend pa u klasifikuar. Edhe ato shporta që janë të destinuara për klasifikimin e mbeturinave nuk mirëmbahen nga qytetarët. Në këtë rajon sasia e mbeturinave komunale në vitin 2014 ka...