Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Shpresa se vota mund të sjellë një qytet më të pastër dhe turizmin

Shpresa se vota mund të sjellë një qytet më të pastër dhe turizmin

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Shpresë se vota, si obligim qytetar, mund të sjellë ndryshim

Shpresë se vota, si obligim qytetar, mund të sjellë ndryshim

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Vota e përcaktuar nga besimi në kandidatë dhe premtimet e tyre

Vota e përcaktuar nga besimi në kandidatë dhe premtimet e tyre

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Një votë mes presioneve dhe premtimeve jo gjithaq të qëndrueshme

Një votë mes presioneve dhe premtimeve jo gjithaq të qëndrueshme

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...