Punëtoria Inovative për Mendimin Dizejnues mbajtur me OSBE

Punëtoria Inovative për Mendimin Dizejnues mbajtur me OSBE

Gjatë punëtorisë dy ditore, të mbajtur nga KosovaLive, përfaqësues lokal dhe ndërkombëtarë nga pesë zyret rajonale të OSBE-se në Kosovë, janë njoftuar me metodologjinë e Mendimit Dizejnues. Metodologji inovative, me qasjen e përqendruar në njerëz, mendimi dizejnues...