Jotransparenca e institucioneve – sfidë për mediat

Jotransparenca e institucioneve – sfidë për mediat

Pandemia e përmasave globale ndodhi si rezultat i përhapjes së virusit COVID 19, për shkak të fuqisë së përhapjes së epidemisë pothuajse në të gjitha vendet e Ballkanit, e solli edhe Kosovën në një gjendje të lartë rreziku sa i përket shëndetit publik. Detyrë e...