Një valë e dytë e mundshme e pandemisë – sfidë për mediat

Një valë e dytë e mundshme e pandemisë – sfidë për mediat

Rritja e përditshme e numrit të qytetarëve të infektuar të Kosovës me Covid-19 e rrit edhe rolin e gazetarëve dhe mediave të tyre që t’i informojnë qytetarët me përgjegjësi lidhur me rreziqet që mund t’iu kushtojnë me jetë në rast të papërgjegjësisë personale. Sipas...
Provimet online – një përvojë e re për studentët e profesorët

Provimet online – një përvojë e re për studentët e profesorët

Ndryshe, prej viteve tjera, këtë vit studentët e disa universiteteve publike e private, provimeve të afatit të jashtëzakonshëm të prillit dhe atij të rregullt të qershorit, u janë nënshtruar edhe në formën online. Univeristeti i Prishtinës për herë të parë ka...
Jotransparenca e institucioneve – sfidë për mediat

Jotransparenca e institucioneve – sfidë për mediat

Pandemia e përmasave globale ndodhi si rezultat i përhapjes së virusit COVID 19, për shkak të fuqisë së përhapjes së epidemisë pothuajse në të gjitha vendet e Ballkanit, e solli edhe Kosovën në një gjendje të lartë rreziku sa i përket shëndetit publik. Detyrë e...
Në mes frikës dhe nevojës për blerje ushqimore në kohë pandemie

Në mes frikës dhe nevojës për blerje ushqimore në kohë pandemie

Siguria ushqimore ka qenë dhe po vazhdon të mbetet një ndër problematikat kryesore në vendin tonë. Ushqyerja është një ndër faktorët më të rëndësishëm të jetës së njeriut, andaj edhe konsumatorët kanë filluar të vetëdijesohen lidhur me rëndësinë dhe rreziqet që vijnë...