Komunitetet romë, ashkalinj, egjiptian sfidohen me arsim e punësim

Komunitetet romë, ashkalinj, egjiptian sfidohen me arsim e punësim

Terzimahalla” është një ndër dhjetë lagjet më të mëdha në Prizren. Në këtë lagje që karakterizohet me rrugicat e ngushta dhe shtëpitë e dendura ka banorë pothuajse nga të gjitha komunitetet, ndonëse, kryesisht nga komunitetet rom, ashkalinj dhe egjiptianë....