Miniburgu brenda Gjinekologjisë, vendim i pamatur

Miniburgu brenda Gjinekologjisë, vendim i pamatur

Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë  që një pjesë e Klinikës së Gjinekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) të adaptohet për të burgosurit që kanë nevojë për trajtim spitalor që në start ka ngjallur reagime. Sipas sqarimit që ka bërë ministria...
Gjurmët e padukshme në emër të gjakut dhe tokës

Gjurmët e padukshme në emër të gjakut dhe tokës

Vlerësohet se gjatë konflikteve luftarake në Kosovë janë dhunuar rreth 20.000 femra – shqiptare, serbe dhe rome. Dhunuesit nuk i janë përmbajtur gjithnjë parimit se sulmojnë vetëm “femra armike”. Megjithatë, për shqiptaret nga rajonet rurale të Kosovës, fakti se janë...
Uraniumi i varfëruar: gjurmëve të së vërtetës

Uraniumi i varfëruar: gjurmëve të së vërtetës

Gjashtëmbëdhjetë vjet pas bombardimi shumë çështje kyçe që kanë të bëjnë me uraniumin e varfëruar dhe pasojat e veprimit të tij në shëndetin e njerëzve dhe në ambient jetësor, sikur edhe për reagimet e organeve, kompetente mbesin të hapura dhe kërkojnë përgjigje...