Shenjëtarët me normë olimpike marrin në dorë fatin e tyre

Shenjëtarët me normë olimpike marrin në dorë fatin e tyre

Lumturije Rama, Urata Rama dhe Drilon Ibrahimi janë emra që kanë hyrë në historinë e shenjëtarisë kosovare, por gjithashtu edhe janë të vetmit që po e mbajnë gjallë këtë sport në Viti. Ky sport i ka sjellur suksese të mëdha këtij qyteti për vite me radhë. Fillimisht...
Diskriminimi gjinor dhe seksizmi, sikur përfundojnë aty ku shfaqen

Diskriminimi gjinor dhe seksizmi, sikur përfundojnë aty ku shfaqen

Sipas shumë hulumtimeve pas lufte nga organizata të shoqërisë civile në Kosovë, retorika seksiste dhe diskriminimi në baza gjinore janë më të pranishme në politikë e në media. Për arsyje të ndryshme,shpesh rastet e tilla mbeten vetëm si kujtim i keq personal. Fikrete...
Mendësia patriarkale po i lë gratë pa pronë në Kosovë

Mendësia patriarkale po i lë gratë pa pronë në Kosovë

Z.B 40 vjeç nga Lipjani, është njëra nga gratë që ka kërkuar trashëgiminë e saj. Ajo kishe dëgjuar nga televizionet që trashëgimia i takon dhe është e drejtë e saj prandaj edhe ka vendosur që ta kërkojë. Por pasi që janë një familje e madhe dhe ka...
Me “Shnet” kundër mosinformimit e tabusë së edukatës seksuale

Me “Shnet” kundër mosinformimit e tabusë së edukatës seksuale

Për katër absolvente të Fakultetit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, kanë qenë katër muaj dinamikë për lansimin e aplikacionin online për edukatën seksuale dhe shëndetin reproduktiv. Në nëntor të vitit 2016, Dea Rexhepi, Tuena Govori, Eurisa Rukovci dhe...