“Jointly Combating Fake News”

“Jointly Combating Fake News”

Dhjetëra pjesëmarrës nga mediat minoritare në Kosovë u mblodhën në KosovaLive për mbledhjen e tyre të rregullt në kuadër të projektit “Jointly Combating Fake News”, të mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. KosovaLive është duke trajnuar dhe duke përgatitur...
Punëtoria Inovative për Mendimin Dizejnues mbajtur me OSBE

Punëtoria Inovative për Mendimin Dizejnues mbajtur me OSBE

Gjatë punëtorisë dy ditore, të mbajtur nga KosovaLive, përfaqësues lokal dhe ndërkombëtarë nga pesë zyret rajonale të OSBE-se në Kosovë, janë njoftuar me metodologjinë e Mendimit Dizejnues. Metodologji inovative, me qasjen e përqendruar në njerëz, mendimi dizejnues...
WIKIGAP 2 I DEDIKOHET GRAVE, PAQES DHE SIGURISË

WIKIGAP 2 I DEDIKOHET GRAVE, PAQES DHE SIGURISË

Ambienti i KosovaLive ishte shndërruar në një vend mirëpritës, të ngrohtë dhe gjithçka gati për të filluar edicioni i dytë i Wikigap që i dedikohej grave, paqes dhe sigurisë. Filloi në orën 10 me një lojë me pe që hidhej të secila vajzë dhe asaj që i gjuhej lëmshi...
Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Një votë për premtimet që besojnë se do të përmbushen

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Shpresa se vota mund të sjellë një qytet më të pastër dhe turizmin

Shpresa se vota mund të sjellë një qytet më të pastër dhe turizmin

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...
Shpresë se vota, si obligim qytetar, mund të sjellë ndryshim

Shpresë se vota, si obligim qytetar, mund të sjellë ndryshim

Organizata mediale KosovaLive para zgjedhjeve lokale të fund tetorit 2017 ka mbajtur tetë punëtori “Votuesit e ri për një të ardhme më të mirë” me të rinjtë të moshës 18 deri 22 të cilët votojnë për të parën herë, si një platformë ku ata do t’i identifikonin...