Gazetaria për verifikimin e informatave

Gazetaria për verifikimin e informatave

Si të verifikosh informatat për një storje gazetareske? Gjithmonë kontakto direkt vet burimin (personin) i cili mund të jetë i përfshirë në storjen në zhvillim e sipër përmes telefonit apo e-mailit për t’u siguruar për ndonjë informatë apo lajm që supozohet se është...
Mbrohu nga Covid-19: Siguria psikologjike për gazetarët

Mbrohu nga Covid-19: Siguria psikologjike për gazetarët

Gavin Ress: Kujdesi psikologjik për gazetarët. Adresoje ndikimin fizik të stresit. Bëj pushime të shpeshta. Relakso muskujt e ngushtë. Përdor ushtrime të thella të frymëmarrjes. Kufizo dozën tënde të lajmeve. Mbajë lajmet e ekspozuara brenda në kuti. Për të mbajtur...